Qart Wdrażanie Systemów Jakości

Idź do spisu treści

Menu główne

18001:2004

SYSTEMY ISO

PN-N 18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Celem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą PN-N 18001:2004 jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. System skupia uwagę na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobieganiu chorobom zawodowym. Narzędzie to zapewnia poprawę warunków pracy, dzięki czemu zwiększa się wydajność i jakość oferowanych usług.
Norma PN-N 18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest polskim odpowiednikiem specyfikacji OHSAS 18001:1999, opisującej system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Occupational Health and Safety - OHS (BiHP).
Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a PN-N 18001 są niewielkie i dotyczą głównie podejścia do kwestii osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego