Qart Wdrażanie Systemów Jakości

Idź do spisu treści

Menu główne

BRC Global Standard Food - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności

SYSTEMY HACCP

BRC Global Standard Food - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności

BRC Global Standard Food (czyli Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności) to standard przeznaczony dla producentów żywności  dostarczających produkty pod marką handlową do brytyjskich sieci handlowych.
Standard BRC łączy w sobie wymagania zawarte w : ISO 9001, HACCP, GMP i GHP oraz  definiuje szczegółowe wytyczne, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo żywności oraz powtarzalność jakości wyrobu gotowego.
Do wymagań, które powinien spełnić producent , należą między innymi:
 wdrożenie zasad GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)
 wdrożenie systemu HACCP
 posiadanie dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych
Certyfikacji według BRC Global Standard Food podlegają jedynie te produkty, które powstały na terenie zakładu produkcyjnego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego