Qart Wdrażanie Systemów Jakości

Idź do spisu treści

Menu główne

IFS International Food Standard- Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności

SYSTEMY HACCP

 IFS International Food Standard - Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności

Standard  IFS International Food Standard  (Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności) został opracowany przez Federację Niemieckich Detalistów , przy udziale Francuskiej Federacji Handlu i Dystrybucji. IFS International Food Standard to standard przeznaczony dla wszystkich producentów żywności (z wyłączeniem produkcji pierwotnej), dostarczających swoje wyroby  do hiper i supermarketów.
Do wymagań, które powinien spełnić producent , należą między innymi:
 wdrożenie zasad GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)
 wdrożenie systemu HACCP
 posiadanie dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych
Certyfikacji według IFS International Food Standard  podlegają jedynie te produkty, które powstały na terenie zakładu produkcyjnego
.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego