Qart Wdrażanie Systemów Jakości

Idź do spisu treści

Menu główne

IRIS

SYSTEMY ISO


IRIS Międzynarodowa Norma Branży Kolejowej

IRIS (International Railway Industry Standard), to międzynarodowy standard zarządzania dla przemysłu kolejowego oparty o wymagania normy ISO 9001:2008. Standard został opracowany z  inicjatywy organizacji zrzeszonych w UNIFE (Związek Europejskiego Przemysłu Kolejowego), skupiającej między innymi takie firmy, jak: ALSTOM, SIEMENS, BOMBARDIER, KNORR-BREMSE, ANSALDOBREDA.
Standard stanowi rozszerzenie ISO 9001:2008, połączone z dostosowaniem do specyfiki wytwarzania systemów i wyrobów dla transportu kolejowego. Jego celem jest zwiększenie standardów jakościowych w zakresie całego łańcucha dostaw.  Wprowadzenie skuteczniejszych procesów biznesowych w produkcji wymaga zwiększonego nadzoru nad procesami  oraz wymaga bardziej rozbudowanej dokumentacji.
Standard IRIS  pozwala na uniknięcie wielokrotnych auditów certyfikacyjnych dla przemysłu kolejowego,  a więc oszczędza czas i pieniądze poprzez certyfikację wg normy ISO 9001:2008 i IRIS.
Standard jest obowiązkowy dla  przedsiębiorstw produkujących  części w całym łańcuchu dostaw przemysłu kolejowego.
Uzyskanie certyfikatu IRIS stanowi warunek konieczny do wejścia (lub pozostania) na listach kwalifikowanych dostawców producentów taboru kolejowego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego