Qart Wdrażanie Systemów Jakości

Idź do spisu treści

Menu główne

ISO 14001:2015

SYSTEMY ISO


PN EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania

System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 obejmuje swoim zakresem całą Organizację, obligując ją do przeanalizowania aspektów, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na środowisko.
Norma składa się z 10 rozdziałów, z czego pierwsze trzy są wprowadzeniem do treści normy, natomiast pozostałe omawiają wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego.
Dzięki wprowadzonemu nadzorowi nad tymi aspektami, Organizacja ma możliwość przyczynienia się do ochrony środowiska naturalnego. Zgodnie z polityką środowiskową organizacji założone rezultaty systemu zarządzania środowiskowego obejmują:
- poprawę efektów działalności środowiskowej środowiskowych;
- wypełnianie zobowiązań dotyczących zgodności;
- osiągnięcie celów środowiskowych.
Organizacja wdrażając system Zarządzania Środowiskowego powinna uwzględnić zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, mając na uwadze zarządzanie ryzykiem w oddziaływaniu na środowisko oraz potrzeby i wymagania zainteresowanych stron.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego