Qart Wdrażanie Systemów Jakości

Idź do spisu treści

Menu główne

ISO 15189:2013

SYSTEMY ISO

 PN-EN ISO 15189:2013 Laboratoria medyczne - Wymagania dotyczące jakości i kompetencji

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące jakości oraz kompetencji dla medycznych laboratoriów diagnostycznych.
Wymagania normy  mogą być stosowane przez laboratoria medyczne rozwijające swoje systemy zarządzania i oceniające swoje kompetencje, a także do potwierdzania i uznawania kompetencji laboratoriów przez ich klientów, organy ustawodawcze i jednostki akredytujące.
W procesie wdrażania systemu zarządzania należy uwzględnić mające  zastosowanie krajowe, regionalne oraz lokalne przepisy lub wymagania dotyczące poszczególnych tematów objętych zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego