Qart Wdrażanie Systemów Jakości

Idź do spisu treści

Menu główne

ISO 9001:2015

SYSTEMY ISO


PN EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością - Wymagania.

Wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 stanowią podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością. Określone w normie wytyczne zarządzania jakością są uniwersalne i można je skuteczne stosować w każdej organizacji, niezależnie od jej  wielkości i  złożoności.
Wdrażając system zarządzania jakością organizacja staje przed zadaniem dokładanego przeanalizowania wszystkich możliwych zagrożeń, które mogą wystąpić w realizowanych procesach zarówno w otoczeniu zewnętrznym jak i wewnętrznym. Wynikiem tej analizy jest  zaprojektowany sposób realizacja  działań, który skutecznie wyeliminuje lub zminimalizuje efekty niepożądanych sytuacji.
Norma składa się z 10 rozdziałów, z czego pierwsze trzy są wprowadzeniem do treści normy, natomiast kolejne siedem omawia wymagania systemu zarządzania jakością.
Uzyskanie certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością, nie jest potwierdzeniem jakości realizowanych usług lub produkowanych wyrobów.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego