Qart Wdrażanie Systemów Jakości

Idź do spisu treści

Menu główne

ISO/IEC 17025:2005

SYSTEMY ISO

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Norma dedykowana dla laboratoriów przeprowadzających badania i/lub wzorcowania. W normie zdefiniowano ogólne wymagania dotyczące kompetencji do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań, łącznie z pobieraniem próbek. Norma obejmuje badania i wzorcowania, które są wykonywane przy wykorzystaniu metod znormalizowanych i nieznormalizowanych oraz metod, które zostały opracowane w laboratorium.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego