Qart Wdrażanie Systemów Jakości

Idź do spisu treści

Menu główne

ISO/IEC 27001:2014

SYSTEMY ISO

PN-ISO/IEC 27001:2014 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania

Norma ISO 27001 stanowi zestaw wytycznych dla wdrożenia i utrzymania systemu bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Poszczególne rozdziały normy poświęcone są takim zagadnieniom, jak polityka bezpieczeństwa, klasyfikacja aktywów organizacji i bezpieczeństwa osobowego, czy też sposoby kontroli dostępu, rozwoju i utrzymania systemu.
Zastosowanie wytycznych normy daje możliwość zmniejszenia do minimum ryzyka zafałszowania, a nawet utraty informacji, oraz  pozwala na zapewnienie:
 poufności - daje gwarancję, że informacje są dostępne tylko i wyłącznie dla autoryzowanych osób - pracowników, posiadających prawo dostępu do danych
 integralności - zabezpiecza ona dokładność i kompletność zarówno informacji, jak też i stosowanych metod jej ochrony
 dostępności - gwarancja, że użytkownicy posiadający stosowne uprawnienia mają stały dostęp do informacji i zgromadzonych zasobów.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego