Qart Wdrażanie Systemów Jakości

Idź do spisu treści

Menu główneQART Wdrażanie Systemów Jakości prowadzi działalność doradczo - szkoleniową od 2000 roku.
W tym okresie zrealizowaliśmy  kilkadziesiąt projektów w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, środowiskiem , bezpieczeństwem produkcji żywności i bezpieczeństwem informacji, w tym również w ramach posiadanych akredytacji: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), działanie 2.1 "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”.
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, działanie 1.7 "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo”.
Naszym atutem jest kilkunastoletnie, praktyczne doświadczenie we wdrażaniu, doskonaleniu i certyfikacji systemów zarządzania.
Stosowane przez nas profesjonalne podejście, oparte o rzetelną diagnozę wstępną realizowanych procesów gospodarczych, umożliwia stworzenie w organizacji Klienta przejrzystego sytemu zarządzania, skutecznie wspierającego zarządzanie firmą w osiąganiu celów biznesowych.
Nasze usługi obejmują doradztwo i szkolenia w zakresie następujących systemów:

 • zarządzania jakością ISO9001:2015,

 • zarządzania jakością w branży kolejowej według standardu IRIS,

 • zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015,

 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy   PN-N 18001 / OHSAS,

 • zarządzania bezpieczeństwem żywności: ISO22000:2005, BRC Global Standard Food, BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials, IFS Food

 • PN-EN ISO 13485:2012 w produkcji wyrobów medycznych,

 • ISO15189:2012 w laboratoriach medycznych,

 • PN-EN 15224:2013 zarządzanie jakością w sektorze usług ochrony zdrowia,

 • ISO/IEC 17025:2005  w laboratoriach badawczych i wzorcujących,

 • PN-ISO/IEC 27001:2014 zarządzania bezpieczeństwem informacji,

 • systemy zintegrowane (ISO9001, ISO22000:2005 ,BRC, ISO9001 / 14001/ 18001) w konfiguracji wynikającej z potrzeb klienta.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego